Athéna (Minerva) povolává Závist (Invidia)

Hermés (Merkur) a Hersé

Hermés (Merkur) a Battos

Apollón hraje na flétnu, okolo skupina zvířat

Ókyrhoé (Rychlotoká) věští malému Asklépiovi (Aesculapius)

Nyktimené se proměňuje v sovu, na loži Epópeos

Poseidón (Neptun) pronásleduje Koróné, Athéna (Minerva) ji proměňuje ve vránu

Zeus (Iuppiter) zabraňuje Arkadovi zastřelit medvědici

Artemis (Diana) vyhání těhotnou Kallistó

Zeus (Iuppiter) a Kallistó

Apoteóza Hersilie

Romulova apoteóza

Příběh nešťastné lásky – Ífis a Anaxarété

Vertumnus jako stařena a Pomona

Apoteóza Aineia (Aenea)

Kybelé mění hořící Aeneovy lodě v najády

Z trosek hořící Ardei povstává volavka

Proměna apulského pastýře v planý olivovník

Skylla a Glaukos

Polyfémos, Ákis a Galateia

Z popela dcery Óríónových povstávají Korónové

Aniovy dcery se mění v holubice

Aineiás (Aeneas) odnáší otce z poražené Tróji

Ptáci Memnonovi

Hekabé se ženami zabíjí Priama, proměna Hekabé ve fenku

Truchlící Hekabé nad mrtvými těly Polyxeny a Polydóra

Smrt Polydóra

Smrt Hesperie a sebevražda Aisakova

Kéýx a Alkyóné

Psamathin vlk se mění v mramor

Artemis (Diana) trestá Chionu

Péleus přemáhá Thetidu

Poseidón (Neptun) trestá Tróju

Král Midás potrestán oslíma ušima

Král Midás a Dionýsos (Bakchos, Liber)

Orfeova smrt

Démétér (Ceres) a Triptolemos

Alfeios pronásledující Arethúsu

Sirény lákající námořníky

Proměna Askalafa ve výra

Proměna drzého chlapce v ještěrku

Únos Persefoné (Proserpiny)

Múzy a Píerovny

Athéna (Minerva) a Múzy

Perseův boj s Fíneem

Boreás unáší Óreithyii

Filoméla a Téreus

Apollón stahuje Marsya z kůže

Lýčané potrestáni proměnou v žáby

Potrestání Niobé

Athéna (Minerva) a Arachné měnící se v pavouka

Únos Európé

Aglauros se proměňuje v kámen

Hermés (Merkur, Mercurius) se zamiloval do Hersé

Battos se stává kamenem

Ókyrhoé se při věštbě proměňuje v klisnu

Potrestání Korónis

Poseidón (Neptun) a Koróné

Erichthonius a dcery krále Kekorpa

Kallistó a proměněný Zeus (Iuppiter), Kallistó jako medvědice a Arkás

Héliovny a Kyknos

Perseus, Medúsa a Pégasos

Perseus osvobozuje Andromedu

Zlatý déšť, Perseus a Atlás

Kadmos a Harmonia

Athamás s malým Learchem a Tísifoné, konec Íny a jejích družek

Salmakis a Hermafrodítos

Afrodíté (Venuše) a Arés (Mars)

Pýramos a Thisbé

Minyovny a jejich trest

Apollón a Dafné

Apollón a Pýthón

Obnovení lidského rodu po potopě, Deukalión a Pyrrha

Lykáónova proměna ve vlka

Vzpoura Gigantů

Aineiás (Aeneas) a přeživší Trójané prchají z hořícího města

Smrt Prokridy

Prokris a Kefalos

Proměna mravenců v lidi – Myrmidony

Medeina pomsta

Hýrie, Kyknos, Fyllios a býk

Potrestání Erysichthóna

Filémón a Baukis

Proměna Perimelé a najád v ostrovy, Achelóos u Thésea

Althaia a Meleagrův příběh

Ífys a Ianthé

Proměna Byblidy v pramen

Proměna Dryopé v lotosový strom

Porod Héraklea (Herkules)

Héraklova (Herkules) apoteóza

Adónidova smrt

Běžecký závod Atalanté a Hippomena

Afrodíté (Venuše) a Adónis

Myrrha se mění v myrhovník a zrození Adónida

Pygmalión, Roháči a Própoitovny

Smrt Hyakintha

Zeus (Iuppiter) v podobě orla unáší Ganyméda

Kyparissova proměna v cypřiš

Orfeus a Eurydiké

Mytický původ včel – z obětovaných býků se stávají včely

Modlící se muž, Pravda (Veritas) a Slunce (Hélios, Sol)

Smrt Achilleova

Smrt Periklymena

Boj Lapithů s Kentaury

Smrt Kyknova a jeho proměna v labuť

Artemis (Diana) a Ífigeneia, had v Aulidě

Hojnost (Abundantia) s rohy hojnosti

Ókyrhoé (Hippé, Rychlotoká) se stává koněm

Apollón a Korónis

Koróné se mění ve vránu

Arkás a medvědice (Kallistó)

Héra (Iuno) zdobí peří pávů očima Arga

Hermés (Merkur, Mercurius) se chystá setnout spícího Arga

Pan (Faun) a Sýrinx

Zeus (Iuppiter) a Íó v podobě krávy

Íó se chystá ke koupeli

Dafné a Apollón

Obnovení lidského rodu po potopě, Deukalión a Pyrrha

Konec potopy

Proměna Hélioven v topoly a Kykna v labuť

Faëthóntův pád

Faëthónova prosba Héliovi

Zeus (Iuppiter) se přimlouvá za osud Íó

Hermés (Mercurius, Merkur) a Battos

Pandrosos, Aglauros, Hersé a Erichthonius

Athéna (Minerva) a Invidia (Závist)

Európé a Zeus (Iuppiter) v podobě býka

Kybelé proměňuje Aineiovy (Aeneovy) lodě v najády, z popela Ardei povstává volavka

Paridův soud jako alegorie

Caesarova smrt a apoteóza

Asklépios (Aesculapius) jako had (drak) se přesouvá do Říma

Smrt Hipollyta

Ífis a Anaxareté

Vertumnus a Pomona

Potrestání apulského pastýře

Kirké a věrný Picus měnící se v datla

Kirké mění Odysseovy druhy ve vepře

Zuřící Polyfémos a Aiolos pomáhá Odysseovi (Ulixes)

Aineiás (Aeneas) u Sibylly

Dídó a Aineiás (Aeneas), sebevražda Dídó

Proměna Skylly

Glaukos a Skylla

Galateia, Ákis a Polyfémos

Obětování Polyxeny a truchlící Hekabé

Spor o Achileovu výzbroj – Odysseus vítězí

Spor o Achileovu výzbroj – Aiantova řeč

Poseidón (Neptun) a Kainis

Trojská válka – bitva muže proti muži

Aisakos a Hesperié

Říše snů – Hypnos (Somnus, Spánek) a jeho synové

Apollón a Pán soutěží a Midás má oslí uši

Adónidova smrt

Závod Atalanty s Hippomenem

Afrodíté (Venuše) a Adónis

Dryopé a Lótis

Aiakos a Myrmidoni

Kefalos a Eós (Aurora)

Éós (Aurora) a Kefalos

Tyrrhénští námořníci se mění v delfíny

Dionýsos (Bakchos, Liber) a Pentheus

Narcis (Narkissos) zahleděný na svůj odraz ve vodě

Héra (Iuno), umírající Semelé, Zeus (Iuppiter) zachraňuje Dionýsa (Bakchos)

Aktaión a Artemis (Diana)

Kadmos a drak

Obnovení lidského rodu

Ukončení potopy

Proměna Lykáóna ve vlka

Sněm antických bohů je seznámen s Diovým rozhodnutím o potopě

Ókyrhoé a Kentarur Cheirón s malým Asklépiem (Aesculapus) v náručí

Nyktimené se stává sovou

Apollón a havran

Kallistó a Arkás

Faëthontův pád

Héliovny měnící se v topoly a proměněný Kyknos

Kallistó a Zeus (Iuppiter) jako Artemis (Diana)

Vzpoura Gigantů

Bronzový a železný věk na zemi

Zlatý a stříbrný věk na zemi

Prométheus, první člověk a fauna na zemi

Z Íó se stává Ísis

Epafos nevěří Faëthontovi

Sýrinx a Pan (Faun)

Hermés (Mercurius; Merkur) a Argos

Apollón a Dafné

Apollón a Erós (Amor, Cupido)

Apollón zabíjí Pýthóna

Deukalión a Pyrrha obnovují lidský rod

Potrestání Lykáóna proměnou ve vlka

Vzpoura a pád Gigantů (Gigantes)

Epimétheus a Pandóra vypouští utrpení a zlo na svět

Viněta na titulním listu, Hermés a Athéna s atributy

Frontispis s portrétem Ovidia a alegorií lásky přemožitelky

Tiskařský signet rodiny Remondini

Frontispis s architekturální a figurální výzdobou

Tiskařský signet Alda Manutia

Ovidiův portrét

Zeus (Iuppiter) a personifikované čtyři roční doby

Čtvero věků – zlatý, stříbrný, bronzový a železný

Stvoření člověka

Mýtus o stvoření světa

Alegorie – Erató s věncem Proměn, paprsek poznání zapaluje svíce, co osvětlí vstup do Ovidiova chrámu

Orfeova násilná smrt

Adónidova smrt

Běžecký závod Hippomena a Atalanty

Afrodíté (Venuše) varuje Adónida

Narození Adónida a proměna Myrrhy ve strom

Chůva zachránila Myrrhu od sebevraždy

Venuše (Afrodíté) obživuje sochu ženy

Kerasté (Roháči) proměněni v býky

Smrt Hyakintha

Únos Ganyméda

Kyparissos se mění v cypřiš

Andromeda a Perseus

Perseus s Medúsinou hlavou a Atlás

Héra (Iuno) a Lítice (Erínye, Fúrie)

Salmankis a Hermafrodítos

Kadmos a Harmonia se stávají hady

Héraklés (Herkules) a Lichás, smrt Héraklova (Herkulova)

Nessos unáší Déianeiru

Zápas Hérakla (Herkula) s Achelóem

Paridův soud

Potrestání Pélia

Médeia omlazuje Aisona

Íasón a drak

Daidalos a Íkaros, Perdíkův příběh

Bojující Mínótaurus s Théseem

Skylla, Mínós a Nísos

Satyrové s ovocnou vázou a rohy hojnosti

Bronzový a železný věk

Stříbrný věk

Zlatý věk

Péleus a Thétis

Orfeova smrt

Afrodíté (Venuše) a Adónis

Proměna Myrrhy v myrhovník a narození Adónida

Pygmalión, milovaná socha a stařena

Potrestání Própoitoven zkameněním a Kerasté (Roháči) proměnění v býky

Smrt Hyakintha

Únos Ganyméda

Sen Telethúsy před porodem Ífis

Byblis píše dopis Kaunovi

Potrestání Erysichthona

Filemón a Baukis

Théseus u Achelóa, příběh Perimelé

Boreás a Óreithyia

Prokné a Filoméla se mstí Téreovi

Téreus a Filoméla

Arethúsa a Alfeios

Lynkos a Tripolemos

Persefoné (Prosepina), Askalafos a Sirény

Únos Persefony (Proserpiny)

Osvobození Andromedy

Perseus s uťatou hlavou Medúsy a Pégasos

Kadmos a Harmonia – proměna v hady

Tísifoné, Íno a Athamás

Rozzlobený Pentheus a Dionýsos (Bacchus, Bakchos, Liber)

Narkissos pozoruje svůj odraz

Échó a Narkissos

Zeus (Iuppiter) a Semelé

Héra (Iuno) a Semelé

Artemis (Diana) vyhání Kallistó ze své družiny

Kallistó a Zeus (Iuppiter)

Proměna Hélioven v topoly

Faëthontova divoká jízda

Potrestání Lykáóna proměnou ve vlka

Sněm bohů a bohyň – rokování o potopě

Vzpoura Gigantů (Gigantes)

Kyparissos se mění v cypřiš

Orfeus hraje na housle stromům a okolo shromážděným zvířatům

Orfeus hraje pro vládce podsvětí

Smrt Eurydiké

Galanthis a narození Hérakla (Hercules)

Nessos, Déianeira, Héraklés (Hercules) a Lichás

Héraklés (Hercules), Déianeira a Nessos

Héraklés (Hercules) zápasí s Achelóem, vznik rohu hojnosti

Meleagros a Atalanté

Daidalos a Íkaros

Ariadné a Théseus

Skylla a Mínos

Héraklés (Hercules) a Kerberos, Théseus, Aigeus a prchající Médeia

Médeina pomsta, Kyknos a Hyrié

Médeia omlazuje Aisóna

Iásón uspává draka, který hlídá zlaté rouno

Apollón stahuje kůži z Marsya

Létó (Latona) s dětmi a Lýčané proměnění v žáby

Bědující Niobé nad mrtvými dětmi se stává kamenem

Athéna trestá Arachné

Afrodíta navádí Amorka, aby postřelil Háda šípem lásky

Múzy a Pyréneus

Fíneus a jeho muži se mění v kamenné sochy

Fíneův útok na svatební hostině

Faëthón prosí Hélia (Sol, Slunce) o řízení slunečního vozu

Salmakis a Hermafrodítos

Leukothoé a zamilovaný Hélios (Sol, Slunce)

Přistižení Afrodíty (Venuše) a Area (Mars)

Aktaiónova smrt

Artemis (Diana) a Aktaión

Drak požírající Kadmovy přátele

Únos Európé

Pýramos a Thisbé

Apollón a Leukothoé

Apollón trestá krále Midu oslíma ušima

Tiskařský signet R. & J. Wetsteina a G. Smitha

Hekabé připadá jako válečná kořist Odysseovi (Ulixes)

Smrt Aiantova (Aiax)

Obětování Polyxeny

Maskaron, rohy hojnosti, dravý pták

Afrodíta (Venuše) a Arés (Mars)

Pýramos a Thisbé

Pentheův trest

Triumfální Bakchův průvod

Diomédovi muži se mění v labutě

Kanenta, Tiber, vlčice, Romulus a Remus

Picus a Kirké

Odysseus (Ulixes) u Kirké, proměna Odysseových druhů ve vepře

Hermés (Mercurius, Merkur) se chystá setnout hlavu pastýři Argovi

Pán (Faun) a nymfa Sýrinx

Héra (Iuno), Zeus (Iuppiter) a proměněná Íó

Zeus (Iuppiter) a Íó

Makareus pozorující lidožravého Kyklópa

Sibylla a Apollón

Kerkópové proměněni v opice

Skylla se mění v psí příšeru

Narcis zamilovaný do svého odrazu

Héra (Iuno) a Échó

Hermés (Mercurius, Merkur) svěřuje Ínó maličkého Dionýsa (Bakchos)

Korunovace Numy Pompilia za římského krále, soud nad Myskelem

Vyučující Pythágorás, posluchači a Numa Pomplilius

Artemis (Diana), Hippolytos a Asklépios (Aesculapius)

Proměna Égerie v pramen, oštěpu na Palatinu v dřín a hlíny v Tageta

Cipus s rohy na čele

Asklépios (Aesculapius) v podobě draka (hada)

Caesarova apoteóza

Faëthontův pád

Stvoření člověka

Zeus (Iuppiter) a Semelé

Smrt Aktaióna

Artemis (Diana) proměňuje Aktaióna v jelena

Kadmos zabíjí draka a Athéna (Minerva)

Agénór posílá Kadma hledat ztracenou Európu

Orfeus hraje na lyru zvířatům

Smrt Eurydiky

Titulní list

Alegorie léta

Medvěd, hadi, větévky

Ornament, váza, květiny, rohy hojnosti a rozviliny

Ornament s bustou klasika, rozvilinami a stužkami

Prázdný medailon, ornament s ovocem, rozvilinami s římsou

Železný věk

Zlatý věk

Stvoření člověka

Mýtus o stvoření světa

Tiskařský signet R. & J. Wetsteina a G. Smitha

Apollón a Marsyás

Únos Persefoné (Proserpina)

Perseus a Andromeda

Stvoření světa

Ovidius dostává od Múzy pero z Amorkova křídla

Hermés (Merkur), Aglauros a Hersé

Únos Európé

Hermés (Merkur, Mercurius) a Athéna (Minerva) s notovým zápisem

Samson se lvem

Okřídlená hlavička andílka

Renesanční viněta – květiny, ovoce, groteska

Ovidiův portrét mezi Athénou (Minerva) a Apollónem

Zeus (Iuppiter) se zjevuje Semelé ve své božské podobě

Faëthontův pád

Potrestání Lykáona

Afrodíta (Venuše) a Adónis

Nessos unáší Déïaneiru

Atalanté, Meleandros a kalydónský kanec

Kefalos a Prokris

Poseidon (Neptunus) a Kainis (Kaineus)

Odhalení Achillea

Kirké mění Odysseovy druhy ve vepře

Titulní list

Alegorie zimy

Mýtus o stvoření světa

Hojnost (Abudantia), Adam a Eva

Athéna (Minerva), atributy umění hudebního a válečnického

Dionýsos (Bakchos, Bacchus), vinařské motivy

Sláva (Gloria)

Věcný název díla a tři Múzy s atributy

Alegorie jara

Aesklépios (Aesculapisus) proměněný v hada

Tiskařský signet R. & J. Wetsteina a G. Smitha

Alegorické postavy s devizami (Moudrost a Láska osvěcují Pravdu a ta vydává své ovoce)

Hermés (Mercurius) a Argos, Zeus (Iuppiter) a proměněná Íó

Alegorické postavy a Múza Erató před krétskou jeskyní

Dvojice čápů držící v zobáku hada

Frontispis s vybranými příběhy I.–IV. knihy Proměn

Vybrané příběhy z XIII. knihy

Vybrané příběhy z XII. knihy

Vybrané příběhy z XI. knihy

Vybrané příběhy z X. knihy

Vybrané příběhy z XIV. knihy

Vybrané příběhy z VIII. knihy

Vybrané příběhy z XV. knihy

Vybrané příběhy z IX. knihy o Héráklovi (Herculovi)

Vybrané příběhy z VII. knihy, především o Iásónovi a Médeie

Vybrané příběhy z VI. knihy

Vybrané příběhy z V. knihy

Apollón a Dafné (Daphne)

Apollón a Erós (Amor, Cupido) nad mrtvým Pýthónem

Vybrané příběhy z IV. knihy

Vybrané příběhy z III. knihy

Orfeus s lyrou na cestě z podsvětí se ohlíží po Eurydice za ním

Vybrané příběhy z II. knihy

Vybrané příběhy z I. knihy

Grafický titulní list