Ovidiovy Proměny

v historické knižní ilustraci

Nejnověji přidané ilustrace

Athéna (Minerva) povolává Závist (Invidia)

Hermés (Merkur) a Hersé

Hermés (Merkur) a Battos

Apollón hraje na flétnu, okolo skupina zvířat

Ókyrhoé (Rychlotoká) věští malému Asklépiovi (Aesculapius)

Nyktimené se proměňuje v sovu, na loži Epópeos

Poseidón (Neptun) pronásleduje Koróné, Athéna (Minerva) ji proměňuje ve vránu

Zeus (Iuppiter) zabraňuje Arkadovi zastřelit medvědici

Artemis (Diana) vyhání těhotnou Kallistó

Zeus (Iuppiter) a Kallistó

Apoteóza Hersilie

Romulova apoteóza

Příběh nešťastné lásky – Ífis a Anaxarété

Vertumnus jako stařena a Pomona

Apoteóza Aineia (Aenea)

Kybelé mění hořící Aeneovy lodě v najády

Z trosek hořící Ardei povstává volavka

Proměna apulského pastýře v planý olivovník

Skylla a Glaukos

Polyfémos, Ákis a Galateia