Ovidiovy Proměny

v historické knižní ilustraci

Nejnověji přidané ilustrace

Kirké mění Odysseovy druhy ve vepře

Zuřící Polyfémos a Aiolos pomáhá Odysseovi (Ulixes)

Aineiás (Aeneas) u Sibylly

Dídó a Aineiás (Aeneas), sebevražda Dídó

Proměna Skylly

Glaukos a Skylla

Galateia, Ákis a Polyfémos

Obětování Polyxeny a truchlící Hekabé

Spor o Achileovu výzbroj – Odysseus vítězí

Spor o Achileovu výzbroj – Aiantova řeč

Poseidón (Neptun) a Kainis

Trojská válka – bitva muže proti muži

Aisakos a Hesperié

Říše snů – Hypnos (Somnus, Spánek) a jeho synové

Apollón a Pán soutěží a Midás má oslí uši

Adónidova smrt

Závod Atalanty s Hippomenem

Afrodíté (Venuše) a Adónis

Dryopé a Lótis

Aiakos a Myrmidoni