Ovidiovy Proměny

v historické knižní ilustraci

Nejnověji přidané ilustrace

Ókyrhoé (Hippé, Rychlotoká) se stává koněm

Apollón a Korónis

Koróné se mění ve vránu

Arkás a medvědice (Kallistó)

Héra (Iuno) zdobí peří pávů očima Arga

Hermés (Merkur, Mercurius) se chystá setnout spícího Arga

Pan (Faun) a Sýrinx

Zeus (Iuppiter) a Íó v podobě krávy

Íó se chystá ke koupeli

Dafné a Apollón

Obnovení lidského rodu po potopě, Deukalión a Pyrrha

Konec potopy

Proměna Hélioven v topoly a Kykna v labuť

Faëthóntův pád

Faëthónova prosba Héliovi

Zeus (Iuppiter) se přimlouvá za osud Íó

Hermés (Mercurius, Merkur) a Battos

Pandrosos, Aglauros, Hersé a Erichthonius

Athéna (Minerva) a Invidia (Závist)

Európé a Zeus (Iuppiter) v podobě býka