Abbé, Hendrik

Daidalos a Íkaros

Fíneův útok na svatební hostině

Mýtus o stvoření světa

APP

Tiskařský signet R. & J. Wetsteina a G. Smitha

Tiskařský signet R. & J. Wetsteina a G. Smitha

Tiskařský signet R. & J. Wetsteina a G. Smitha

Bauer, M.

Triumfální Bakchův průvod

Benedict, Hieronymus

Kadmos a Harmonia se stávají hady

Salmankis a Hermafrodítos

Smrt Aktaióna

Athéna (Minerva) povolává Závist (Invidia)

Bernigeroth

Frontispis s portrétem Ovidia a alegorií lásky přemožitelky

Blaschke, János

Héra (Iuno) a Échó

Kadmos zabíjí draka a Athéna (Minerva)

Hermés (Merkur) a Battos

Zeus (Iuppiter) zabraňuje Arkadovi zastřelit medvědici

Bouche, Martin

Asklépios (Aesculapius) jako had (drak) se přesouvá do Říma

Aineiás (Aeneas) u Sibylly

Dídó a Aineiás (Aeneas), sebevražda Dídó

Proměna Skylly

Bouche, Peter Paul

Aineiás (Aeneas) a přeživší Trójané prchají z hořícího města

Daidalos a Íkaros

Échó a Narkissos

Mýtus o stvoření světa

Bouttats, Frederik – iun.

Spor o Achileovu výzbroj – Odysseus vítězí

Spor o Achileovu výzbroj – Aiantova řeč

Fíneus a jeho muži se mění v kamenné sochy

Fíneův útok na svatební hostině

Briot, Isaac

Z trosek hořící Ardei povstává volavka

Kerkópové proměněni v opice

Skylla se mění v psí příšeru

Skylla a Glaukos

Crusius, Gottlieb Leberecht

Viněta na titulním listu, Hermés a Athéna s atributy

Eisen, Charles

Alegorické postavy a Múza Erató před krétskou jeskyní

Faulte, Michel

Apoteóza Hersilie

Romulova apoteóza

Adónidova smrt

Afrodíté (Venuše) a Adónis

Firens, Pierre

Proměna Égerie v pramen, oštěpu na Palatinu v dřín a hlíny v Tageta

Ptáci Memnonovi

Běžecký závod Atalanté a Hippomena

Pygmalión, Roháči a Própoitovny

Franco, Giacomo

Vybrané příběhy z XV. knihy

Vybrané příběhy z XIV. knihy

Vybrané příběhy z XIII. knihy

Vybrané příběhy z XII. knihy

Gerstheimer, J.

Kerasté (Roháči) proměněni v býky

Gerstner, Joseph

Orfeova násilná smrt

Únos Ganyméda

Afrodíta (Venuše) a Arés (Mars)

Hermés (Merkur) a Hersé

Grüner, Vincenz Raimund

Chůva zachránila Myrrhu od sebevraždy

Smrt Hyakintha

HA

Aineiás (Aeneas) a přeživší Trójané prchají z hořícího města

Hagen, Christian

Alegorie – Erató s věncem Proměn, paprsek poznání zapaluje svíce, co osvětlí vstup do Ovidiova chrámu

Longueil, Joseph de

Alegorické postavy a Múza Erató před krétskou jeskyní

Mansfeld

Artemis (Diana) proměňuje Aktaióna v jelena

Mansfeld, J.

Narcis zamilovaný do svého odrazu

Mansfeld, Johann Georg

Ókyrhoé (Rychlotoká) věští malému Asklépiovi (Aesculapius)

Sněm antických bohů je seznámen s Diovým rozhodnutím o potopě

Mansfeld, N.

Perseus s Medúsinou hlavou a Atlás

Pentheův trest

Hermés (Mercurius, Merkur) svěřuje Ínó maličkého Dionýsa (Bakchos)

Artemis (Diana) vyhání těhotnou Kallistó

Mark, Quirin

Héra (Iuno) a Lítice (Erínye, Fúrie)

Apollón hraje na flétnu, okolo skupina zvířat

Matham, Theodor

Artemis (Diana) vyhání Kallistó ze své družiny

Matheus, Jean

Příběh nešťastné lásky – Ífis a Anaxarété

Vertumnus jako stařena a Pomona

Apoteóza Aineia (Aenea)

Kybelé mění hořící Aeneovy lodě v najády

Papillon

Dvojice čápů držící v zobáku hada

Peni

Nyktimené se proměňuje v sovu, na loži Epópeos

Philips, I. C.

Frontispis s vybranými příběhy I.–IV. knihy Proměn

Ponheimer, Kilian

Orfeus hraje na lyru zvířatům

Stenger, K.

Agénór posílá Kadma hledat ztracenou Európu

Poseidón (Neptun) pronásleduje Koróné, Athéna (Minerva) ji proměňuje ve vránu

Hermés (Mercurius, Merkur) se chystá setnout hlavu pastýři Argovi

Pán (Faun) a nymfa Sýrinx

Stöber, Joseph

Adónidova smrt

Běžecký závod Hippomena a Atalanty

Afrodíté (Venuše) varuje Adónida

Narození Adónida a proměna Myrrhy ve strom