Abbé, Hendrik

Daidalos a Íkaros

Fíneův útok na svatební hostině

Mýtus o stvoření světa

APP

Tiskařský signet R. & J. Wetsteina a G. Smitha

Tiskařský signet R. & J. Wetsteina a G. Smitha

Tiskařský signet R. & J. Wetsteina a G. Smitha

Bauer, M.

Triumfální Bakchův průvod

Benedict, Hieronymus

Kadmos a Harmonia se stávají hady

Salmankis a Hermafrodítos

Smrt Aktaióna

Proměna Lykáóna ve vlka

Bernigeroth

Frontispis s portrétem Ovidia a alegorií lásky přemožitelky

Blaschke, János

Héra (Iuno) a Échó

Kadmos zabíjí draka a Athéna (Minerva)

Apollón a Erós (Amor, Cupido) nad mrtvým Pýthónem

Bouche, Martin

Aineiás (Aeneas) u Sibylly

Dídó a Aineiás (Aeneas), sebevražda Dídó

Proměna Skylly

Říše snů – Hypnos (Somnus, Spánek) a jeho synové

Bouche, Peter Paul

Daidalos a Íkaros

Échó a Narkissos

Mýtus o stvoření světa

Bouttats, Frederik – iun.

Spor o Achileovu výzbroj – Odysseus vítězí

Spor o Achileovu výzbroj – Aiantova řeč

Fíneus a jeho muži se mění v kamenné sochy

Fíneův útok na svatební hostině

Briot, Isaac

Kerkópové proměněni v opice

Skylla se mění v psí příšeru

Smrt Aiantova (Aiax)

Médeia omlazuje Aisona

Crusius, Gottlieb Leberecht

Viněta na titulním listu, Hermés a Athéna s atributy

Eisen, Charles

Alegorické postavy a Múza Erató před krétskou jeskyní

Faulte, Michel

Tyrrhénští námořníci se mění v delfíny

Firens, Pierre

Proměna Égerie v pramen, oštěpu na Palatinu v dřín a hlíny v Tageta

Hermés (Mercurius) a Argos, Zeus (Iuppiter) a proměněná Íó

Alegorické postavy s devizami (Moudrost a Láska osvěcují Pravdu a ta vydává své ovoce)

Franco, Giacomo

Vybrané příběhy z XV. knihy

Vybrané příběhy z XIV. knihy

Vybrané příběhy z XIII. knihy

Vybrané příběhy z XII. knihy

Gerstheimer, J.

Kerasté (Roháči) proměněni v býky

Gerstner, Joseph

Orfeova násilná smrt

Únos Ganyméda

Afrodíta (Venuše) a Arés (Mars)

Apollón a Dafné (Daphne)

Grüner, Vincenz Raimund

Chůva zachránila Myrrhu od sebevraždy

Smrt Hyakintha

Hagen, Christian

Alegorie – Erató s věncem Proměn, paprsek poznání zapaluje svíce, co osvětlí vstup do Ovidiova chrámu

Longueil, Joseph de

Alegorické postavy a Múza Erató před krétskou jeskyní

Mansfeld

Artemis (Diana) proměňuje Aktaióna v jelena

Mansfeld, J.

Narcis zamilovaný do svého odrazu

Mansfeld, Johann Georg

Sněm antických bohů je seznámen s Diovým rozhodnutím o potopě

Mansfeld, N.

Perseus s Medúsinou hlavou a Atlás

Pentheův trest

Hermés (Mercurius, Merkur) svěřuje Ínó maličkého Dionýsa (Bakchos)

Mark, Quirin

Héra (Iuno) a Lítice (Erínye, Fúrie)

Matham, Theodor

Artemis (Diana) vyhání Kallistó ze své družiny

Matheus, Jean

Picus a Kirké

Odysseus (Ulixes) u Kirké, proměna Odysseových druhů ve vepře

Daidalos a Íkaros, Perdíkův příběh

Bojující Mínótaurus s Théseem

Papillon

Dvojice čápů držící v zobáku hada

Philips, I. C.

Frontispis s vybranými příběhy I.–IV. knihy Proměn

Ponheimer, Kilian

Orfeus hraje na lyru zvířatům

Stenger, K.

Agénór posílá Kadma hledat ztracenou Európu

Hermés (Mercurius, Merkur) se chystá setnout hlavu pastýři Argovi

Pán (Faun) a nymfa Sýrinx

Héra (Iuno), Zeus (Iuppiter) a proměněná Íó

Stöber, Joseph

Adónidova smrt

Běžecký závod Hippomena a Atalanty

Afrodíté (Venuše) varuje Adónida

Narození Adónida a proměna Myrrhy ve strom