Mýtus o stvoření světa

Stvoření člověka

Zlatý věk

Železný věk

Vzpoura Gigantů (Gigantes)

Sněm bohů a bohyň – rokování o potopě

Potrestání Lykáóna proměnou ve vlka

Konec potopy

Obnovení lidského rodu po potopě, Deukalión a Pyrrha