Ilustrace v databázi


Databáze zatím eviduje celkem 10 knih Ovidiových Proměn, které obsahují ilustrace. Tyto tisky jsou uchovávány v historickém fondu KNAV a jsou kompletně digitalizovány.

Nejstarší kniha pochází z tiskárny Alda Manutia z r. 1512 a nejmladší tisk reprezentují tři díly z r. 1791 rakouského vydání Verwandlungen. 

Knihy jsou tištěné v latině a v překladech do národních jazycích – němčině, italštině, francouzštině. Obsahují i řecký text či úryvky v holandštině a angličtině.

Ze souboru ilustrací v databázi můžeme v souladu s Radkou Nokkalou Miltovou vymezit základní členění ilustrací Ovidiových Proměn podle četnosti a způsobu zpracování. Typ zpracování lze vyhledat pod kategorií „Typ ilustrace“.

Ilustrace v databázi zahrnují:

  • opulentní obrazové cykly převyšující počet 100 ilustrací (nejvyšším počtem je 227),
  • doprovodné ilustrace do počtu 20,
  • 15 ilustrací jako převyprávění jednotlivých knih, vytištěných na samostatném listu,
  • občasné doprovodné ilustrace (méně než 10),
  • grafické titulní listy,
  • frontispisy, 
  • knižní dekor (vlysy, iniciály, viněty),
  • tiskařské a nakladatelské signety.

Budoucnost

Do budoucna plánujeme databázi rozšířit o určité ilustrace z dalších tisků z historického fondu KNAV, které přímo neobsahují Ovidiův text Proměn, ale s Proměnami souvisí svým hlavním námětem.

Nabízí se zařazení bohatého cyklu 60 ilustrací z Neueröfneter Musen-Tempel z r. 1731, které vyhotovil Bernard Picart a které obsahově s Proměnami souzní.

Co se týče grafické techniky zpracování, ilustrace jsou vyhotoveny dřevořezem, mědirytem, leptem nebo kombinovanou technikou mědirytu a leptu.

Titulní list Neueröfneter Musen-Tempel s mědirytinami Bernarda Picarta, 1733.
Titulní list Neueröfneter Musen-Tempel s mědirytinami Bernarda Picarta, 1733.
Mědirytina B. Picarta zobrazující oživení sochy Pygmalióna.

Rádi bychom databázi dále obohatili např. ještě o Weyermanův 3. díl De Levens-Beschryvingen der Nederlandische Konst-Schilders z r. 1729. Kniha sama neobsahuje text Ovidiových Proměn, ale je vyzdobena cyklem vinět s motivy příběhů z Proměn. Viněty jsou provedené technikou leptu, mají signování, takže víme, kdo byl jejich autorem – předlohy vyhotovil Jacob Houbraken (1698–1780) a autorem grafického provedení byl Jacob Folkema (1692–1767).

Titulní list 3. Dílu Weyermanových De Levens-Beschryvingen der Nederlandische Konst-Schilders vydaných v Amsterdamu r. 1729.
Viněta s vyobrazením trestu Lýčanů, z Weyermanova díla, 1729.

Zvažujeme zařadit také cyklus grafických listů z r. 1890, protože zahrnuje některé ilustrace, které byly použity v rakouském vydání Proměn z r. 1791 a ty naše databáze popisuje. 

Nakladatelská obálka grafického cyklu Josefa Stöbera a dalších autorů z r. 1890.
Jedna z grafik cyklu vyobrazující příběh ze 14. knihy Proměn – tančící nymfy a apulského pastýře, který byl za trest proměněn v planý olivovník.