Alegorické postavy s devizami (Moudrost a Láska osvěcují Pravdu a ta vydává své ovoce)

Grafický titulní list

Titulní list

Věcný název díla a tři Múzy s atributy

Titulní list

Viněta na titulním listu, Hermés a Athéna s atributy

Ovidiův portrét