Obsah

Na římse medailon s portrétem Ovidia (hlava, profil) a řeckým nápisem S OIVIÉDO NASÓN. Okolo je toulec se šípy, hořící pochodeň, na které sedí holubice, harfa, svitek, vavřínové ratolesti. Na pamětní desce orámované vavřínovým věncem s rozvinutou stužkou je napsaný věcný název díla, pod ní v medailonu impresum. Okolo celého pomníku jsou růže, stužky, látka s krajkou.

Technické parametry
Mědirytina s leptem signovaná H. Benedicti sc.
Doplňující informace
Titulní list
Autor ilustrace: Kniha: Ovids Verwandlungen in Kupfern [1.] …
Strana v knize: Titulní list
Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha