Renesanční viněta – květiny, ovoce, groteska

Prázdný medailon, ornament s ovocem, rozvilinami s římsou

Ornament s bustou klasika, rozvilinami a stužkami

Ornament, váza, květiny, rohy hojnosti a rozviliny

Medvěd, hadi, větévky

Okřídlená hlavička andílka

Sláva (Gloria)

Hojnost (Abudantia), Adam a Eva

Hojnost (Abundantia) s rohy hojnosti

Maskaron, rohy hojnosti, dravý pták