• Jako kanonický tvar jména jsme zvolili řecký tvar, jako druhé jméno je latinská verze v závorce. Př. Zeus (Iuppiter), Athéna (Minerva), Artemis (Diana), Héraklés (Hercules)
  • V případech, kdy je řecká verze jména velmi podobná latinské formě, používáme pouze řecké jméno. Př. Argos (lat. Argus)
  • Počeštěné jméno řeckého tvaru i latinského tvaru používáme podle hesla v Zamarovském, popř. podle subjektivního jazykového citu. Př. Héra (Iuno) namísto řeckého Héré,  Afrodíta (Venuše) namísto Afrodíté (Venus).
  • U alegorických postav upřednostňujeme latinskou verzi, v závorce uvádíme český ekvivalent př. Abudantia (Hojnost).
  • U jmen označující více osob volíme řecký nebo latinský tvar, v závorce český ekvivalent. Př. Kentauroi (Kentauři), Lapithai (lapithové). Tam, kde to není možné nebo by to bylo neobvyklé, používáme český tvar – př. Minyovny.

Více informací »