Klíčová slova


Kde to lze, uvádíme v plurálu (př. meče – i když je na ilustraci jen jeden meč)

Bohové

 • U bohů a bohyň nerozlišujeme nižší a vyšší pantheon. Do kategorie tedy patří nižší bohové jako jsou víly, nymfy, najády, říční a mořští bohové, Satyrové. Kategorie zahrnuje vyšší pantheon – hlavní olympská božstva a apoteózy jako např. Héraklés (Hercules), Aeneas, Romulus.

Polobohové

 • Polobůh – jeden z rodičů bůh a druhý člověk.
 • Spíše řadíme pod „lidé“ (Achilleus).

Bytosti

 • Mohou, ale nemusí oplývat zvláštním schopnostmi, nepatří do kategorie bohové.
 • Např. trojhlavý pes Kerberos, draci, všelijací netvoři, Pegasos, Keuntauři

Fauna

 • Obsahuje podkategorie: savci, ptáci, plazi, ostatní.

Flóra

 • Obsahuje podkategorie: stromy, květiny, ostatní.
 • Botanické termíny převzaty z českých překladů Ferdinanda Stiebnitze (1935) a Ivana Bureše (1976).
 • Poděkování Ing. Ladě Veselé za konzultace a pomoc s botanickou terminologií.
 • Pokud se český překlad jevil jako nejednoznačný, přidáván latinský výraz, př. „olea oleaster“, česky „divoká oliva“ ale též „planý olivovník“ nebo „divoký olivovník“.

Lidé – role

 • Nekonkrétní lidé, většinou v pozadí, dokreslující scénu, popřípadě neurčené postavy
 • Role konkrétního člověka, aby byl vyhledatelný – čarodějky (jako je Kirké, Médea)
 • Př. Bakchantky – ženy oslavující při orgastickém rituálu boha Dionýsa/Bakcha.
 • Obecné role: muži, ženy, děti, dvojčata
 • Pracovní role: rolníci, vojáci, posádka (lodi), služebníci, služebnice
 • Sociální role: králové, královny, matky, otcové, sourozenci, sestry, bratři
 • hrdinové (myšleno antických mýtů a bájí, hrdinové Trójské války apod.)

Ostatní

 • Sběrná kategorie (např. alegorie, devizy)
 • Geografická hesla

Popis

 • Individuální klíčová slova popisující děj, prožitek, situaci (vraždy, boje, záchrany, útěky).

Příroda, předměty a objekty

 • Kategorie popisu, zahrnující jednotlivé předměty (nábytek, stoly), stavby a lidská díla (paláce, domy), přírodniny (kameny, skály), živly (voda, oheň), přírodu (řeky, prameny, stromy), obecné pojmy (ptáci).