Alegorie zimy

Alegorie jara

Alegorie léta

Frontispis s portrétem Ovidia a alegorií lásky přemožitelky

Frontispis s vybranými příběhy I.–IV. knihy Proměn

Alegorie – Erató s věncem Proměn, paprsek poznání zapaluje svíce, co osvětlí vstup do Ovidiova chrámu

Frontispis s architekturální a figurální výzdobou

Alegorické postavy a Múza Erató před krétskou jeskyní