Artemis (Diana) vyhání Kallistó ze své družiny

Échó a Narkissos

Rozzlobený Pentheus a Dionýsos (Bacchus, Bakchos, Liber)

Pýramos a Thisbé

Přistižení Afrodíty (Venuše) a Aréa (Mars)

Leukothoé a zamilovaný Hélios (Sol, Slunce)

Kadmos a Harmonia – proměna v hady

Perseus s uťatou hlavou Medúsy a Pégasos

Fíneův útok na svatební hostině

Fíneus a jeho muži se mění v kamenné sochy