Obsah

Zeus (Iuppiter) s holí v ruce sedí opřený o vzrostlý buk, vedle něj orel, a ukazuje na proměněnou Íó – pasoucí se krávu na mýtince mezi stromy. Z oblak shlíží Héra (Iuno), v pozadí smíšený les.

Technické parametry
Mědirytina s leptem v rámečku 160 × 213 mm

Kniha Proměn:
I, 601–621

Typ proměny
Koho/čeho: boha
Na/v co: ve zvíře (bytost)
Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha