Nejvyšší řecký bůh. Ztotožňován s římským Iovem.

Sněm bohů a bohyň – rokování o potopě

Potrestání Lykáóna proměnou ve vlka

Íó se chystá ke koupeli

Zeus (Iuppiter) a Íó v podobě krávy

Kallistó a Zeus (Iuppiter)

Ókyrhoé (Hippé, Rychlotoká) se stává koněm

Európé a Zeus (Iuppiter) v podobě býka

Únos Európé

Zeus (Iuppiter) a Semelé

Pýramos a Thisbé