Obsah

Nahá Íó se na břehu chystá ke koupeli v říčce, svléká si šat, na zemi leží látka šatu a toulec s šípy. V pozadí prchá před Diem (Iuppiter), který ji obklopí mlhou, aby se nymfa ztratila, shora shlíží Héra (Iuno). Výjev je zasazen do krajiny s prokreslenými listy rostlin, květin, rákosím a stromy.

Technické parametry
Mědirytina v rámečku 160 × 220 mm

Kniha Proměn:
I, 587–600

Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha