Pokládána za dceru Kronovu (Saturn), sestru a manželku Diovu (Iuppiter). Byla vychovávána Ókeanem a Téthyí, je matkou Héby a Hefáista (Vulkán). Bohyně sňatku, manželství a mateřství. Pronásledovala Héraklea, Trójany, zvlášť Aenéa. Mstila se bohyním i smrtelnicím, které miloval Zeus (Iuppiter) a všem, kteří se proti ní provinili.

Sněm bohů a bohyň – rokování o potopě

Íó se chystá ke koupeli

Zeus (Iuppiter) a Íó v podobě krávy

Héra (Iuno) zdobí peří pávů očima Arga

Arkás a medvědice (Kallistó)

Héra (Iuno) a Semelé

Paridův soud jako alegorie

Paridův soud

Hermés (Mercurius) a Argos, Zeus (Iuppiter) a proměněná Íó

Héra (Iuno), umírající Semelé, Zeus (Iuppiter) zachraňuje Dionýsa (Bakchos)