Obsah

Ve středu Paris v pastýřském podává jablko stojící Afrodítě (Venuši), kterou vybral jako nejkrásnější bohyni ze tří. Afrodítu drží za ruku Amorek (Erós, Amor, Cupido), Athéna (Minerva) ve zbroji a s vítězným kopím ji drží za ramena, nad Afrodítou okřídlený puttó s věncem a palmovou ratolestí. Alegorie triumfující lásky, která je obklopena moudrostí a ověnčená slávou. Sedící Héra (Iuno) s pávem ukazuje na psa, který sedí u Paridových nohou – symbol věrné lásky a oddanosti. Napravo z vázy vyvěrá voda. Nalevo zády otočený Hermés (Merkur) sedí na kmeni a ukazuje caduceem k nebi, kde je v oblacích shromážděn a na pozemské dění shlíží načrtnutý olympský patheon – v popředí Zeus (Iuppiter) s orlem, sluneční vůz řízený Apollónem = Héliem (Sol; Slunce). V pozadí krajina, ovce a kráva (býk?).

Technické parametry
Mědirytina s leptem v rámečku 167 × 232 mm
Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha