Dcera Diova, italská bohyně moudrosti, umění a řemesel. Tká koberec a v závodě tkaní s Arachnou prohraje. Jejími ptáky jsou vrána a pak sova. Je panenskou bohyní obranné války, nazývaná Pallas, tj. Ochránkyně Athén a celé Attiky, dala Attice olivu. Vystupuje jako ochránkyně Řeků proti Trójanům, pomáhá svým oblíbencům Hérakleovi, Odysseovi. Je bohyní Athén. Athénská Akropolis je jejím hradem. (II, 532–595; VI, 70–102)

Ovidiův portrét mezi Athénou (Minerva) a Apollónem

Athéna (Minerva) a Invidia (Závist)

Múzy a Pyréneus

Athéna trestá Arachné

Spor o Achileovu výzbroj – Odysseus vítězí

Paridův soud jako alegorie

Alegorické postavy s devizami (Moudrost a Láska osvěcují Pravdu a ta vydává své ovoce)

Athéna (Minerva), atributy umění hudebního a válečnického

Hermés (Merkur, Mercurius) a Athéna (Minerva) s notovým zápisem

Paridův soud