Obsah

V temné sluji přikazuje Athéna (Minerva) Invidii (Závist) potrestat Aglauru. Invidia (Závist) pojídá zmije, místo vlasů má hady, v ruce drží hůl s trny. Na zemi jeskyně je žába, hadi, rostliny s kořeny.

Technické parametry
Mědirytina 157 × 229 mm

Kniha Proměn:
II, 752–786

Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha