Obsah

Odysseus (Ulixes) vyhrává spor o Achileovu výzbroj. Král Agamemnón a Aiás (Aiax) sedí na lavici, za nimi muž držící látku stanu. V popředí Achilleova zbroj, kopí mířící na Odyssea. Před dalšími vojenskými stany stojí socha Athény (Minervy), které se týkal Odysseův proslov, okolo vojáci.

Technické parametry
Mědirytina v rámečku 157 × 223 mm signovaná Frederick Bouttats sculpsit.

Kniha Proměn:
XIII, 123–381

Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha