Obsah

Sedící Paris jako pasáček (pastýřská hole, taška, klobouk) podává zlaté jablko Afrodítě (Venuši), kterou zvolil jako nejkrásnější bohyni. Afrodítu drží za ruku malý Erós (Amor, Cupido), za rameno ji objímá vedle stojící Athéna (Minerva), vedle Afrodíty sedí Héra (Iuno) s pávem. Vedle Héry na zemi truhlice s pokladem. Za pávem se opírá o strom Hermés (Merkur, Mercurius) s caduceem. Afrodítu korunuje věncem vznášející se okřídlený puttó s palmovou ratolestí. Za hlavním výjevem v krajině o strom opřený sedící pasáček (Paris?) se psem a stádem ovcí.

Technické parametry
Mědirytina v několikanásobném ozdobném rámečku 170 × 109 mm
Kniha: Les Metamorphoses … traduites en prose françoise …
Strana v knize: Pag. [6] post pag. 466
Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha