Narodil se v Arkadii na Kylléně bohyni Mai z Dia (Iuppiter). Nazývá se též Kyllénský bůh. Posel Diův, na jehož rozkaz zabil Arga, střežícího Íó. Obdržel darem Apollónova stáda, když mu daroval svůj vynález – lyru. Miloval Kekropovu dceru Hersu a proměnil v kámen její sestru Aglauru, také Batta proměnil v kámen. S Afrodítou (Venuše) zplodil Hermafrodíta. Nosí okřídlené opánky, široký klobouk a uspávající berlu. (II, 676–832)

Sněm bohů a bohyň – rokování o potopě

Hermés (Merkur, Mercurius) se chystá setnout spícího Arga

Hermés (Mercurius, Merkur) a Battos

Leukothoé a zamilovaný Hélios (Sol, Slunce)

Filemón a Baukis

Sen Telethúsy před porodem Ífis

Paridův soud jako alegorie

Hermés (Merkur, Mercurius) a Athéna (Minerva) s notovým zápisem

Paridův soud

Hermés (Mercurius) a Argos, Zeus (Iuppiter) a proměněná Íó