Dcera Diova, italská bohyně moudrosti, umění a řemesel. Tká koberec a v závodě tkaní s Arachnou prohraje. Jejími ptáky jsou vrána a pak sova. Je panenskou bohyní obranné války, nazývaná Pallas, tj. Ochránkyně Athén a celé Attiky, dala Attice olivu. Vystupuje jako ochránkyně Řeků proti Trójanům, pomáhá svým oblíbencům Hérakleovi, Odysseovi. Je bohyní Athén. Athénská Akropolis je jejím hradem. (II, 532–595; VI, 70–102)

Aglauros se proměňuje v kámen

Kadmos a drak

Athéna (Minerva) a Múzy

Athéna (Minerva) a Arachné měnící se v pavouka

Romulova apoteóza

Grafický titulní list

Vybrané příběhy z VI. knihy

Sněm antických bohů je seznámen s Diovým rozhodnutím o potopě

Poseidón (Neptun) pronásleduje Koróné, Athéna (Minerva) ji proměňuje ve vránu

Athéna (Minerva) povolává Závist (Invidia)