Obsah

Mezi Athénou (Minerva) a Apollónem je medailon s Ovidiovým portrétem. Athéna s Apollónem společně pozdvihují nad medailonem vavřínový věnec. Na straně Athény putti vyjadřující sochařství, malířství a architekturu, sova a v pozadí palác. Na Apollónově straně putti s atributy rétoriky, poezie a hudby, v pozadí palmy. Všechny postavy jsou v pohybu.

Technické parametry
Mědirytina v rámečku 159 × 225 mm signovaná Martin. Bouche. sculp. Antu. [=Antwerpen]
Doplňující informace
Vyprávěcí viněta na titulní straně
Autor ilustrace: Kniha: Les Metamorphoses d‘Ovide en latin et françois …
Strana v knize: Titulní list
Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha