Obsah

Titulní list, portál, v horní části alegorie – Moudrost a Láska osvěcují Pravdu. Alegorické postavy s rytými latinskými devizami na stuhách: Moudrost (Athéna, Minerva) s planoucí pochodní a nápisem VERO LVMINE PELLIT (žene světlem); Pravda (Veritas) s devizou DANT VEROS HAC NVBILA FRVCTVS (tyto mraky dají pravé plody) a s rohy hojnosti přetékajícími ovocem; Láska (Erós, Amor, Cupido) také s pochodní a nápisem FACES ACCENDIT IN VMBRIS (pochodně zažehne v mracích). V prostřední části portálu rytý věcný název díla a po obou stranách hořící hranice s postavami. V levé části pohřební hranice s mrtvým Memnónem, v kouři se vznáší Memnonští ptáci. V pravé části na hranici stojí Korónové a Óríónovy dcery Metioché a Menippé. V dolní části v kartuši ryté impressum A PARIS Chez PIERRE BILLAINE, ruë St. Iacques, a la bonne foy deuant St. Yue., a výjevy: vlevo čtyři personifikované větry, moře a skála, vpravo palma a květiny.

Technické parametry
Mědirytina v rámečku 345 × 215 mm signovaná P. Firens.
Doplňující informace
Grafický titulní list
Autor ilustrace: Kniha: Les Metamorphoses … traduites en prose françoise …
Strana v knize: Titulní list

Kniha Proměn:
XIII, 576–619; 675–704

Typ proměny
Koho/čeho: věci
Na/v co: v člověka, ve zvíře (bytost)
Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha