Sněm bohů a bohyň – rokování o potopě

Zeus (Iuppiter) a Íó v podobě krávy

Ókyrhoé (Hippé, Rychlotoká) se stává koněm

Zeus (Iuppiter) a Semelé

Aiakos a Myrmidoni

Filemón a Baukis

Únos Ganyméda

Říše snů – Hypnos (Somnus, Spánek) a jeho synové

Paridův soud jako alegorie

Faëthontův pád