Bůh války, syn Dia (Iuppiter), otec Harmonie, kterou má s Afrodítou (Venuše). (IV, 169–189)

Sněm bohů a bohyň – rokování o potopě

Přistižení Afrodíty (Venuše) a Area (Mars)

Vybrané příběhy z III. knihy

Sněm antických bohů je seznámen s Diovým rozhodnutím o potopě

Afrodíta (Venuše) a Arés (Mars)