Řecká bohyně lovu, která je ztotožněna s římskou bohyní Dianou. Panenská bohyně, která miluje pole, lesy a lov. Potrestá Aktaióna, chlubnou Chionu, na Oinea pošle kance, zachrání Ifigeneiu a zastřelí dcery Niobiny.

Sněm bohů a bohyň – rokování o potopě

Artemis (Diana) vyhání Kallistó ze své družiny

Artemis (Diana) a Aktaión

Arethúsa a Alfeios

Bědující Niobé nad mrtvými dětmi se stává kamenem

Létó (Latona) s dětmi a Lýčané proměnění v žáby

Smrt Hipollyta

Aktaión a Artemis (Diana)

Artemis (Diana), Hippolytos a Asklépios (Aesculapius)

Vybrané příběhy z III. knihy