Epafos nevěří Faëthontovi

Z Íó se stává Ísis

Faëthontův pád

Héliovny měnící se v topoly a proměněný Kyknos

Kallistó a Zeus (Iuppiter) jako Artemis (Diana)

Kallistó a Arkás

Apollón a havran

Nyktimené se stává sovou

Ókyrhoé a Kentarur Cheirón s malým Asklépiem (Aesculapus) v náručí

Alegorie – Erató s věncem Proměn, paprsek poznání zapaluje svíce, co osvětlí vstup do Ovidiova chrámu