Obsah

Sedící Ovidius s knihou přijímá od Múzy inspiraci: pero, které Múza vytrhla Amorkovi z křídla. U Ovidiových nohou leží knihy. Okolo je zahrada s růžemi, buky, v pozadí topoly a naznačený amfiteátr. Ovidius i Múza mají vavřínové věnce na hlavách.

Technické parametry
Mědirytina s leptem v dvojrámečku 133 × 88 signovaná J. Stöber sc.
Doplňující informace
Pod rytinou rytý vysvětlující nápis v němčině Ovid empfängt aud den Händen seiner Lieblingsmuse eine Feder, die Sie eben den Fittigen des Amors entrissen hat.
Autor ilustrace: Kniha: Ovids Verwandlungen in Kupfern [1.] …
Strana v knize: Pag. [3]
Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha