Obsah

Prométheus a stvoření prvního člověka, okolo zvířata a ptáci v krajině.

Technické parametry
Mědirytina s leptem v dvojrámečku 132 × 90 mm signovaná J. Stöber sc.
Doplňující informace
Pod rytinou rytý německý text Prometheus bildet den Menschen aus Eide und Wasser, und Minerva begünstiget sein Unternehmen., v pravé horné části označení přílohy T. II.
Autor ilustrace: Kniha: Ovids Verwandlungen in Kupfern [1.] …
Strana v knize: Post pag. 12

Kniha Proměn:
I, 68-88

Typ proměny
Koho/čeho: věci
Na/v co: v člověka
Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha