Sněm antických bohů je seznámen s Diovým rozhodnutím o potopě