Sněm bohů a bohyň – rokování o potopě

Sněm antických bohů je seznámen s Diovým rozhodnutím o potopě

Faëthónova prosba Héliovi