O projektu


Projekt Ovidiovy Proměny v historické knižní ilustraci

Knihovna Akademie věd ČR připravila ke 2000. výročí Ovidiova úmrtí (43 př. n. l. – 17/18 n. l.) projekt z oblasti novověkých dějin knižní kultury, který je zaměřen na knižní ilustrace. Z historického fondu knihovny jsme vybraly Ovidiovy knihy Proměn, v nichž je vlastní text obohacen a zdoben krásnými ilustracemi. Tyto knihy byly kompletně digitalizovány a jednotlivé ilustrace podrobně popsány a uspořádány pro vyhledávací možnosti. 

Dnešní čtenář se díky databázi dostupné na webu „Ovidiovy Proměny v historické knižní ilustraci“ může nejen pokochat a pobavit prohlížením dobových ilustrací Ovidiových Proměn. Má také možnost objevit hlavní náměty a atributy vyobrazení, porovnávat je nebo zjistit, kdo ilustrace vytvořil a jakou grafickou technikou, klíčová slova pomohou najít jednotlivosti nebo děje. Zároveň může využít propojení do Digitální knihovny AV ČR, kde jsou dostupné digitalizované verze všech knih, z nichž jsou ilustrace vybrány, a studovat je komplexně včetně vazby, textu a typografie. 

Metodologie byla vytvořena pro účely knihovědného popisu a jde o pilotní a zkušební práci – jaké informace se z historické knižní ilustrace dají zkoumat a využít pro předpokládané rešerše.

Při vytváření databáze jsme myslely na její využití pro studenty a pedagogy oborů, které mají průnik ve své oblastí bádání (knihověda, knihovnictví, kunshistorie, výtvarného umění, naratologie atd). Pochopitelně nás ale bude těšit, když bude používána všemi, kdo se o ilustraci či Ovidiovy Proměny zajímají obecně a bude sloužit pro inspiraci a potěšení.

Jako možnost do budoucna se jeví spolupráce s dalšími knihovnami a  institucemi na rozšiřování obrazového materiálu Ovidiových Proměn ať už směrem do oblasti knižní ilustrace, tak i možnost připojení reprodukcí z oblasti výtvarného umění obecně.

Další oblastí, kterou jsme nechtěli opominout a připadá nám pro čtenáře užitečná, je možnost nahlížení do kopií digitalizovaných knih, které se nacházejí v historickém fondu KNAV a propojuje je jejich autor Publius Ovidius Naso.  Soubor digitalizovaných Ovidiových spisů, vytištěných v rozmezí let 1501–1800, je přístupný v Digitální knihovně KNAV, pod sbírkou Ovidius.

Kdo všechno se projektu podílel:

  • knihovědná část (výběr titulů, analýza a popis ilustrací): Markéta Kučerová
  • kontrola a doplňování údajů a ilustrací do databáze: Tereza Melichová
  • koncepce databáze, webdesign a grafika: Marina Krahulcová
  • programování, webmastering: Jaroslava Pachlová
  • digitalizace a zpřístupnění v DKAV: Martina Nezbedová 

Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře z programu Paměť v digitálním věku Strategie AV21, výzkumné téma Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku.

Dotazy a připomínky prosíme adresujte na: knavcr@knav.cz