Ókyrhoé a Kentarur Cheirón s malým Asklépiem (Aesculapus) v náručí

Frontispis s architekturální a figurální výzdobou

Tiskařský signet rodiny Remondini

Alegorické postavy a Múza Erató před krétskou jeskyní

Dvojice čápů držící v zobáku hada

Tiskařský signet Alda Manutia