Obsah

Dionýsos (Bakchos, Liber) s číší v ruce a sedící obkročmo na sudu je nesen na nosítkách v slavnostním průvodu lidí ozdobených věnci vinné révy a révovým listím, s hudebními nástroji a thyrsy. Po pravé straně Pentheus odmítá vzdát Dionýsovi úctu, za ním služebník. V pozadí výjevu město.

Technické parametry
Mědirytina v rámečku 110 × 135 mm signovaná Matheus f.
Doplňující informace
V dolní části rytý francouzský nápis Bacchus Penthee.
Autor ilustrace: Kniha: Les Metamorphoses … traduites en prose françoise …
Strana v knize: Pag. 89

Kniha Proměn:
III, 528–571

Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha