Obsah

Na piedestalu v popředí stojí socha Apollóna s lyrou (věštírna v Klaru), za ní rozbouřené moře a polámaná loď. Na obloze duje personifikovaný vítr, na moři párek ledňáčků (proměnění Kéýx a Alkyóné). V pozadí na břehu se sklání Alkyóné nad mrtvým tělem Kéýka.

Technické parametry
Mědirytina v rámečku 110 × 135 mm signovaná Briot. fe.
Doplňující informace
V dolní části rytý francouzský nápis Halcyone en Alcion.
Autor ilustrace: Kniha: Les Metamorphoses … traduites en prose françoise …
Strana v knize: Pag. 319

Kniha Proměn:
XI, 410–748

Typ proměny
Koho/čeho: člověka
Na/v co: ve zvíře (bytost)
Prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR
Strana s ilustrací Celá kniha